FAALİYET ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık

Kişilerin ya da şirketlerin gündelik yaşamda karşılaştığı anlık sorunların hukuki bir problem haline gelmeden önlenmesi ve çözüme kavuşturulması öncelikli hedefimizdir. Avukatın görevi sadece müvekkillerinin davalarını takip etmekten ibaret değildir. Avukatlar dava takibinin yanı sıra, müvekkillerinin karşılaştıkları hukuki soru ve sorunların çözümü için yol gösterici görevini de üstlenmişlerdir. Gerçek veya tüzel kişi nezdinde yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu açısından ‘Avukatların Danışmanlık Hizmetleri’ büyük önem taşımaktadır

Dava Vekilliği

Taraflar arasındaki ihtilafların adliyeye intikal etmeden çözümü her zaman mümkün olmamaktadır. Gerçek ya da tüzel kişilerin dava yolu ile takip etmek zorunda kaldıkları ihtilaflarının çözümü için hukuk konusunda ehil bir yardımcıya ihtiyacı kaçınılmazdır. Şahısların haklarını en iyi şekilde koruyabilmeleri ve adliye işlemlerini hızlandırılması bakımından avukatların varlığı büyük önem taşımaktadır.

Arabuluculuk (sulh)

Sulh, İhtilafların çözümünde dava yoluna gidilmeden yada dava süresi içinde muhakeme dışında sıkça uygulanan hukuki bir yoldur. Sulh yolunun amacı ihtilafa konu, tarafların aralarındaki husumeti her iki taraf içinde en iyi şekilde makul bir orta yol sağlanmasıyla anlaşma yoluna gidilmesidir. Bir arabulucu, tarafların böyle bir sonucu elde etmesinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu konudaki müzakereleri arabulucu özellikle  gelecekte verimli bir sonuç alınması doğrultusunda şekillendirmektedir. Konunun içeriği ile ilgili kendisi karar vermeksizin taraflara yol gösterici müzakereci nitelik taşımaktadır. Sulh yolu tarafların karşılıklı yazılı ve bağlayıcı bir anlaşma ile netice kazanmaktadır. Derhal uygulanabilmesi, hızlı ve verimli bir yol olması, kabul edilebilir, hukuka uygun, birlikte çalışma ve yapıcı sonuç alma unsurlarını içermesi, tarafların muhakemeden ziyade daha ayrıcalıklı sonuçlar elde etmesini sağlayan , her iki taraf içinde kabul edilebilirliği açısından tercih edilebilen bir yoldur. Daha çok sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklarda uygulama alanı yer almaktadır. Bu yolun uygulanmasında müzakereci görevini Avukatlar üstlenmektedir. Büromuz sözleşmeler konusundaki tecrübesi ile sulh yoluyla ihtilafların çözümü konusunda da başarılı neticeler almaktadır.